มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ตลอดจนถึงการตรวจสอบและ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าที่ส่งมอบ มีคุณภาพที่ดีที่สุดและจะมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

 

Certificate ของเรา 

 

Visitors: 143,807