หน้าแรก

บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

           เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวหม้อแปลงไฟฟ้า โดย เป็น ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า  ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานต่าง ๆ เช่น

ISO 9001:2015 การบริหารจัดการด้านคุณภาพ MASCI

ISO 14000:2015 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม MASCI

ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

TIS384-2543 มาตรฐานอุตสาหกรรม 

Short Circuit Withstand จาก สถาบัน CESI ประเทศ Italy

            หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานเรา ยังผ่านการทดสอบ จาก LAB ชั้นนำ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และภาควิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            นอกจากนี้ ยังรับออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ RMU, Unit Substation,

H.V. Switchgear, Air Load Break Switch, Generator, Solar Farm, Solar Roof

  

 

   

                        

  • _MG_8778.JPG
   Hermetically Sealed เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมันที่มีตัวถังแบบปิดสนิท เพื่อป้องก...

  • DSCN2108.JPG
   Dry Type Transformer Cast Resin Transformer เป็นหม้อแปลงแบบแห้งที่ขดลวดด้านแรงสูงผลิตด้วยตัวนำเ...
  • 75307.jpg
   บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2544 โดยทำธุรกิจด้านตรวจเช็ค บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม หม้อแปลงไฟฟ้า จนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้พบจากหม้อแปล...