บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2544 โดยทำธุรกิจด้านตรวจเช็ค บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าจนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้พบจากหม้อแปลงหลากหลายยี่ห้อ ทั้งในและต่างประเทศจึงเริ่มลงทุนผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย และได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025,  THAILAND TRUST MARK และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก384-2543รวมถึงผ่านการทดสอบ IMPLUSE TEST จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การทดสอบ ROUTINE TEST จากการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

หม้อแปลงไฟฟ้าอีเทอนีตี้ จึงได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชน อย่างแพร่หลาย หม้อแปลงไฟฟ้า อีเทอนีตี้ ได้รับการออกแบบพัฒนา และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มี คุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของพนักงาน และดำเนินธุรกิจอยู่ในปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

บริษัทจะเป็นผู้ผลิตบำรุงรักษา ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ชั้นนำในประทศที่เน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์และ บริการโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

Our Product

 

Our Service

บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย และมีการบริการด้านตรวจเช็ค บำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงงานติดตั้งระบบไฟฟ้าDesign & Installation for HV & LV Electrics Systemแบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 148,405