หน้าแรก

.บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นองค์กรที่ดำเนินธุุรกิจเกี่ยวหม้อแปลงไฟฟ้า โดย เป็น ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า  ที่ได้ รับการรับรองมาตราฐานต่างๆ เช่น

ISO9000:2015 การบริหารจัดการด้านคุณภาพ MASCI

ISO14000:2015 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม MASCI

TIS384-2543 มาตรฐานอุตสาหกรรม 

Short Circuit Withstand จาก สถาบัน CESI ประเทศ Italy

 หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานเรา ยังผ่านการทดสอบ จาก LAB ชั้นนำ เช่น

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ      ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      นอกจากนี้ ยังรับ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ RMU, Unit Substation,

HV Switchgear, Air Load Break Switch, Generator, Solar Farm, Solar Roof

  


   

                        

    • 2014-01-01 18.03.54.jpg
      อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อปลายปี 2544 โดยเรื่มจากธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้า และ การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะ หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีพนักงาน วิศวกร ที่มีปร...