หน้าแรก

บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นองค์กรที่ดำเนินธุุรกิจเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้า โดย เป็น ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า  ที่ได้ รับการรับรองมาตราฐานต่างๆ เช่น

ISO9000:2008 การบริหารจัดการด้านคุณภาพ จาก  MASI

ISO14000 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จาก MASI

TIS384-2543 มาตรฐานอุตสาหกรรม 

Short Circuit Withstand จาก สถาบัน CESI ประเทศ Italy

 หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานเรา ยังสามารถผ่านการทดสอบแรงดันฟ้าฝ่า จาก ห้องทดสอบ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

                        

    • 2014-01-01 18.03.54.jpg
      อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อปลายปี 2544 โดยเรื่มจากธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้า และ การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะ หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีพนักงาน วิศวกร ที่มีปร...