บริการ

 

ETERNITY มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยมีเครื่องมือตรวจสอบและทดสอบที่ทันสมัย ครอบคลุมการให้บริการทั้งระบบ

- การตรวจสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแรงสูง

- การเปลี่ยน , การกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

- ซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า

- Thermo Scan

- VLF Hi-pot Test for H.V. and Cable

- Ground Test

- Power Quility Measurement