PEA Standard Transformer

Oil immersed distribution transformer

" eternity" 

  • หม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • ระดับแรงดัน 22kv 33kv
  • ขนาด 50kva 100kva 160kva 250kva 
  • ขนาด 315kva 400kva 500kva 630kva 800kva 1000kva
  • ขนาด 1500kva 1600kva 2000kva 2500kva 3000kva

  • DSC_2026.JPG
    Oil Immersed Distribution Transformerผลิตตามมาตรฐาน IEC ANSI VDE ASTM และ TISสามารถขออนุญาติติดตั้งได้ตาม มาตรฐาน กฟภ. และ กฟน.รับประกันคุณภาพ 5 ปีวิธีการเก็บดูแลรักษา