เกี่ยวกับเรา

อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อปลายปี 2544 โดยเรื่มจากธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้า และ การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะ หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีพนักงาน วิศวกร ที่มีประสบการณ์

หลังจากนั้นก็เริ่มก่อสร้าง Workshop แห่งแรก บริเวณ ซอยพุทธบูชา39 และธุรกิจมีการขยายตัว จึงได้ ย้ายมาสร้างโรงงาน ณ ถนนคู่สร้าง  เพื่อรองรับการผลิต หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย  เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั่วไป

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จนได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย และสามารถจำหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานของรัฐ และเอกชนได้อย่างกว้างขวาง ในปัจจุบัน